Henkel

Spoločnosť má vedúce postavenie s tromi obchodnými jednotkami v oboch priemyselných a spotrebiteľských odvetviach vďaka silným značkám, inováciám a technológiám. Spoločnosť Henkel Adhesive Technologies je celosvetovým lídrom na trhu v segmente s lepidlami v  priemysle na celom svete.